STUDENCI POLSCY


Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Nasi pracownicy naukowi prowadzą szkolenia metodyczne wśród nauczycieli języka polskiego na całym świecie. Obecnie w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ, stanowiącej integralną część Centrum, prowadzone są studia drugiego stopnia oraz dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Nową propozycją dla kandydatów na studia pierwszego stopnia jest kierunek opracowany wspólnie przez Katedrę Języka Polskiego jako Obcego oraz Zakład Teorii Komunikacji UJ „Język polski w komunikacji społecznej".