Konferencja „Młoda generacja glottodydaktyczna i logopedyczna – stan obecny, perspektywy”


19 maja 2018 roku w siedzibie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ odbyła się konferencja naukowa studentów i doktorantów pt. „Młoda generacja glottodydaktyczna i logopedyczna – stan obecny, perspektywy”.
Zaproszenie skierowane było do studentów studiów I oraz II  stopnia w zakresie glottodydaktyki polonistycznej i logopedycznej oraz doktorantów  z różnych ośrodków akademickich.
Spotkanie otworzyła dr hab. Iwona Janowska – Kierownik Katedry Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego, zaś  historię glottodydaktyki polonistycznej przedstawił gość specjalny: Profesor Władysław Miodunka, który 12 lat temu zainspirował ówczesnych studentów i w 2006 roku utworzyli oni Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej UJ. Profesor Miodunka wygłosił referat pt. „Wchodzenie nowych generacji glottodydaktycznych do wspólnoty komunikatywnej glottodydaktyków i logopedów”, w którym podsumował trwający ponad dekadę okres rozwoju nowej dziedziny oraz przedstawił perspektywy na przyszłość.
W majowym spotkaniu, które zostało zorganizowane z inicjatywy członków Koła,  uczestniczyło ponad 30 osób. Zebrani mieli okazję wysłuchać 18 interesujących referatów w dwóch sekcjach: glottodydaktycznej i logopedycznej, a wszystkim wystąpieniom towarzyszyły interesujące dyskusje. Na koniec  spotkania ustaliliśmy, że za 3 lata zorganizujemy kolejną konferencję, aby podyskutować i wysłuchać, co przez ten czas osiągnęliśmy.


                                Dr Tamara Czerkies
                                Opiekun Koła Naukowego
Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

[Galeria zdjęć]

 

Data opublikowania: 27.09.2018
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta