Odbyła się konferencja „Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”

W dniach 10-12 września odbyła się konferencja organizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodnim tematem konferencji było „Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”.
Pierwszego dnia, podczas obrad plenarnych, wykłady wygłosili dr Brian North (Eurocentres, Zurich, Szwajcaria), dr hab. Waldemar Martyniuk (CJiKPw Ś UJ) oraz dr Marcin Smolik (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa). Obrady plenarne odbywały się w auli Collegium Novum. Po przerwie obrady zostały przeniesione do budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy ul. Grodzkiej 64. Drugiego dnia wykłady planarne wygłosili: prof. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet SWPS, Warszawa), prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) oraz dr Melanie Ellis (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Dalsze obrady odbywały się w budynku Instytutu Neofilologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Karmelickiej 41.
Podczas konferencji wygłoszono ponad 80 referatów w różnych sekcjach tematycznych, które ogniskowały się wokół następujących zagadnień:

 • mediacji w kształceniu językowym
 • kompetencje ewaluacyjne nauczycieli;
 • ocena i samoocena w kształceniu językowym;
 • ocenie w nauczaniu języka dla potrzeb specjalistycznych;
 • ocenianie w nauczaniu zdalnym;
 • egzaminy certyfikatowe i ich specyfika;
 • ocenianie stopnia opanowania kompetencji językowych;
 • ocenianie a specjalne potrzeby edukacyjne;
 • pozajęzykowe aspekty oceniania;
 • ewaluacja kompetencji międzykulturowej;
 • ewaluacja materiałów nauczania

Program konferencji oraz szczegółowe informacje na temat wystąpień (księga abstraktów) dostępne są na stronie: https://konferencja2018ptn.wixsite.com/krakow

Organizatorzy konferencji w składzie:

 • dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Adriana Prizel-Kania, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Werona Król-Gierat
 • dr Katarzyna Nosidlak

dziękują wszystkim uczestnikom i gościom konferencji za udział w obradach.

[Galeria zdjęć]

Data opublikowania: 27.09.2018
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta