SPEAKAPPS 2

SPEAKAPPS 2 ( 1 listopada 2013- 31 października 2014)

Project N°: 543220-LLP-1-2013-1-ES-KA2-KA2-KA2AM

1 listopada 2013 roku, dzięki kolejnej dotacji otrzymanej w ramach środków European Lifelong Learning Programme, ruszyła druga edycja projektu SpeakApps. Projekt jest realizowany przez cztery jednostki: Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ, Universitat Oberta de Catalunya, Dublin City University oraz Rijksuniversiteit Groningen. Kierownikiem projektu w UJ jest dr Adriana Prizel-Kania. Do projektu zostało włączonych pięć nowych języków: francuski, romski, hiszpański, niemiecki i chorwacki. Planujemy także dotrzeć do innych sektorów nauczania języków obcych - edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. W ramach projektu speakApps2  zostaną przeprowadzone warsztaty skierowane do otwartej społeczności nauczycieli języków obcych. Celem nadrzędnym projektu jest dzielenie się dobrymi doświadczeniami w zakresie metodyki nauczania oraz stosowania nowych technologii w kształceniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w specjalnie zaplanowanych szkoleniach z zakresu używania narzędzi SpeakApps.

W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały szkolenia online oraz szkolenia lokalne w różnych ośrodkach w Polsce, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz Irlandii. Informacje o terminach szkoleń będą pojawiać się na stronie projektu http://speakapps.eu/. Zachęcamy także do korzystania z pomocy dydaktycznych zamieszczonych w Open Educational Resources oraz aktywnego tworzenia tego repozytorium poprzez włączanie własnych propozycji dydaktycznych.

Kontakt w sprawie szczegółów: Adriana Prizel-Kania (prizelkania@gmail.com)