Speakapps Speakapps

SPEAKAPPS (1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012)

 

Finansowany ze środków European Lifelong Learning Programme projekt SpeakApps powstał z myślą o uczących się języków, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz nauczycielach, którzy w swojej pracy chętnie wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarzają Technologie Informacyjno-Komunikacyjne. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej platformy internetowej umożliwiającej interaktywną naukę języków obcych. Oparta o Moodle platforma oferuje:

 

1. łatwy dostęp do innowacyjnych, powstałych w ramach projektu narzędzi umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się języków (Langblog, wideo czat, Tandem)

2. możliwość nauki w wirtualnych klasach.

3. rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie i synchroniczne wykonywanie interaktywnych zadań językowych.

4. przewodnik dla użytkowników platformy zawierający informacje dotyczące obsługi technicznej dostępnych aplikacji oraz projektowania zadań dydaktycznych.

5. przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i dzielenie się nowymi pomysłami dotyczącymi metod nauczania.

 

Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2013 roku. W ramach realizacji projektu powstały trzy aplikacje dydaktyczne: Langblog, wideokonferencja oraz Tandem. Langblog jest narzędziem doskonalącym umiejętności  produkcji ustnej w języku obcym. Umożliwia studentom nagrywanie wypowiedzi audio lub wideo i zamieszczanie ich na platformie oraz odsłuchiwanie i komentowanie wypowiedzi innych studentów. Wideokonferncja to narzędzie służące dokonaleniu zdolności interakcyjnych. W sesji może wziąć udział sześciu studentów. Każda sesja może zostać zapisana w archiwum, do którego ma dostęp nauczyciel oraz studenci. Ponowne odsłuchiwanie ułatwia poprawę błędów językowych, nauczycielowi umożliwia udzielenie odpowiedniego wsparcia, a studentom daje szansę odsłuchania i samooceny własnych umiejętności. Tandem przeznaczony jest do pracy w parach i wykonywania zadań z luką informacyjną oraz zadań z luką informacyjną. W ramach projektu powstają także pomoce dydaktyczne oparte na podejściu zadaniowym. Kierownikiem projektu  w UJ był dr hab. Robert Dębski. Prace badawcze prowadziły dr Adriana Prizel-Kania oraz mgr Dominika Bucko. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu. www.speakapps.org