INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Komunikat

 

Oferujemy Państwu programy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

•     NAUK HUMANISTYCZNYCH
•     NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
•     PRAWA I ADMINISTRACJI
•     MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
•     MEDYCYNY


Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe do podjęcia studiów na wybranym kierunku.Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:

PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO:
480–600 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
120 godzin


Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:

PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO:
240–300 godzin (liczba godzin zajęć językowych zależna jest od poziomu zaawansowania studenta)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
60 godzin


W przypadku osób biorących udział w semestralnym programie przygotowującym pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.
W razie dużego zainteresowania istnieje możliwość pomocy w zorganizowaniu zajęć dodatkowych (m.in. z biologii, chemii, matematyki) przez sprawdzone, niepubliczne instytucje edukacyjne (za dodatkową opłatą).