INFORMACJE O KURSIE

INTENSYWNY ROCZNY LUB SEMESTRALNY PROGRAM PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

 

Oferujemy Państwu programy przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

• NAUK HUMANISTYCZNYCH
• NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
• PRAWA I ADMINISTRACJI
• MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
• MEDYCYNY

 

Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych, rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie przedmiotowe do wybranego kierunku.

 


 

W przypadku osób biorących udział w semestralnym programie przygotowującym, pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.

W razie dużego zainteresowania istnieje możliwość pomocy w zorganizowaniu zajęć dodatkowych (m.in. z biologii, chemii, matematyki) przez sprawdzone, niepubliczne instytucje edukacyjne (za dodatkową opłatą).