INFORMACJE O KURSIE

Komunikaty

Dokumenty

ROCZNY I SEMESTRALNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 2017/18

 

Program semestralny może być realizowany w semestrze pierwszym (od 2 października 2017 do 2 lutego 2018 r.) lub drugim (od 19 lutego do 22 czerwca 2018 r.). Obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów).
Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne).
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez kompetentnych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej (zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).