INFORMACJE O KURSIE

Dokumenty

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Program semestralny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i  konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone przez kompetentnych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej
(zob.
Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).

 

A1 poziom elementarny 20 godz. tygodniowo  
A2 Poziom wstępny
B1 Poziom progowy
B2 Poziom średni ogólny
C1 Poziom efektywnej
biegłości językowej
16 godz. tygodniowo
C2 Poziom zaawansowany 14 godz. tygodniowo

+ wykłady z zakresu historii Polski, kultury i sztuki polskiej oraz zajęcia warsztatowe