Projekty Projekty

Finansowany ze środków European Lifelong Learning Programme projekt SpeakApps powstał z myślą o uczących się języków, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz nauczycielach, którzy w swojej pracy chętnie wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej platformy internetowej umożliwiającej interaktywną naukę języków obcych. 

Program powstał w 2006 roku w ramach projektu SOCRATES LIGUA-L2. Jest owocem współpracy specjalistów z Estonii, Finlandii, Litwy, Polski oraz Portugalii. Całość koordynował Uniwersytet Wileński. Zamierzeniem twórców było stworzenie multimedialnego narzędzia-programu, dzięki któremu uczący się języka polskiego może osiągnąć kompetencję językową na poziomie A1. Językiem objaśnień i komentarzy jest angielski. 

  • Tempus

Poniżej znajdują się łącza do projektów, które Centrum Języka i Kulutury Polskiej w Świecie realizował i realizuje z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Macedonian as a foreign language curriculum upgarding

Macedonian Language Testing and Certifying Centre – MaLTeCC