Oneness Oneness

 

Rozpoczynającym uczenie się języka polskiego gorąco polecamy program internetowy Oneness. Program Oneness powstał w 2006 roku w ramach projektu SOCRATES LINGUA-L2. Jest owocem współpracy specjalistów z Estonii, Finlandii, Litwy, Polski i Portugalii. Całość koordynował Uniwersytet Wileński.
Autorami polskiej wersji projektu byli Katarzyna Drwal-Straszak, dr Waldemar Martyniuk oraz dr Przemysław Wacław Turek z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.
Zamierzeniem twórców programu było stworzenie multimedialnego narzędzia – programu, dzięki któremu uczący się języka polskiego może osiągnąć kompetencję językową na poziomie A1. Językiem objaśnień i komentarzy jest angielski.
Program składa się z dziesięciu jednostek lekcyjnych (część Language School) obejmujących: słownictwo, podstawy gramatyki, czytanie, słuchanie, mówienie oraz pisanie. Słownictwo oraz części dotyczące słuchania i mówienia zawierają nagrania, dzięki którym uczący się może przyswoić poprawną wymowę zarówno wyrazów, jak też fraz i zdań. Każda z części opatrzona jest ćwiczeniami typu: prawda – fałsz, wielokrotny wybór, dopasowywanie, wpisywanie etc. Dodatkową pomoc stanowi słownik polsko-angielski i angielsko-polski, zawierający słownictwo wykorzystane w programie. Wyrazy podano w taki sposób, by uczący się mógł odnaleźć nawet formy z alternacjami (typu: miasto – mieście).
W części Library zawarto krótkie informacje dotyczące gramatyki, podstawowe zwroty oraz ogólne informacje o fonetyce języka polskiego. Część Information Center zawiera podstawowe wiadomości o Polsce oraz łącza internetowe z informacjami o naszym kraju. Entertainment Park, najbardziej oryginalna część projektu, to dziesięcioodcinkowy serial edukacyjny, dzięki któremu uczący się, śledząc losy Kasi i jej przyjaciela z Niemiec, Thomasa, może sprawdzić swoją kompetencję komunikacyjną.
 
 
Adres sieciowy programu: www.oneness.vu.lt/pl