OFERTA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Komunikat

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS I OBCOKRAJOWCÓW ODBYWAJĄCYCH STUDIA I STAŻE W UCZELNIACH KRAKOWA

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje w każdym semestrze kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów. Od 2000 roku organizuje też kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus.

Semestralny kurs obejmuje 60 godzin akademickich (5 godzin akademickich w tygodniu, czyli dwa razy po około 113 minut) na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po ukończeniu go z oceną pozytywną student otrzymuje 6 kredytów w systemie ECTS. Egzamin ustny odbywa się w czasie dodatkowych dwóch godzin, które nie są wliczane do 60 godzin kursu. 

W roku akademickim 2018/2019 koszt kursu dla studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie wynosił 700 PLN za semestr, dla studentów studiujących na wszystkich innych uczelniach 800 PLN.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Zapisy na kurs zostały zakończone.

 

 

Dyżur koordynatora programu Erasmus ds. języka polskiego
w semestrze zimowym 2018/2019:

poniedziałek: 13.00 – 15.00, wtorek: 11.30 – 15.00,

piątek 12.30 – 14.30

Centrum Języka I Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64, sala 113

 

Koordynatorka programu - mgr Natalia Lasoń

natalia.lason@gmail.com
natalia.lason@uj.edu.pl