Nawigacja Nawigacja

 

 

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


zaprasza na konferencje

 

 

STYCZEŃ

 

1)    TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki.
 

Miejsce: Rzeszów i Sanok
Termin: 11-13.01.2018 r.
Organizator: Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Studiów Środkowoeuropejskich oraz Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/11-13-01-2018_zaproszenie.pdf

 

MARZEC

 

1)    Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka
 

Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 26-28.03.2018 r.
Organizator: Katedra Kultury Współczesnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Termin zgłoszenia: do 15 stycznia 2018 roku

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/26-28-03-2018_zaproszenie.doc

 

KWIECIEŃ

 

1)    Kac. Medyczne i kulturowe aspekty nadużycia alkoholu na przestrzeni dziejów


Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 5-6.04.2018 r.
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Termin zgłoszenia: do 1 marca 2018 roku

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/05-06-04-2018_zaproszenie_zgloszenie_uczestnictwa.doc

 

2)    Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne – między teorią a praktyką


Miejsce: Łódź
Termin: 13-14.04.2018 r.
Organizator: Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
Termin zgłoszenia: do 20 stycznia 2018 roku     

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/13-14-04-2018_zaproszenie.docx

 

MAJ


1)    Aesthetics of Popular Culture Conference


Miejsce: Warszawa
Termin: 4-6.05.2018 r.
Organizator: Instytut Filozofii UW oraz Aalto University (Helsinki)
Termin zgłoszenia: do 1 lutego 2018 roku

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/04-06-05-2018-zaproszenie.pdf

 

2)    Glottodydaktyka i literatura


Miejsce: Poznań
Termin: 26.05.2018 r.
Organizator: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli
Kultury Polskiej i Języka Polskiego
Termin zgłoszenia: do 31 stycznia 2018 roku

Zaproszenie