KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ

 

   

Miejsce: Piła

Termin: 17-18.10.2017

Organizator: Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakład Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia, Studenckie Koła Naukowe kierunku Filologia

Termin zgłoszenia: do 30 czerwca 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-10-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-10-2017_formularz_zgloszeniowy.doc