Uroczyste zakończenie rocznego i semestralnego intensywnego kursu języka i kultury polskiej

Uroczyste zakończenie rocznego i semestralnego intensywnego kursu języka i kultury polskiej, połączone z rozdaniem dyplomów i zaświadczeń, odbyło się w Auli Collegium Novum 20 czerwca 2017 roku. Z grupy 122 studentów, którzy 3 października 2016 r. rozpoczęli naukę języka polskiego, po pierwszym semestrze zakończyło ją 41 osób; 81 obcokrajowców kontynuowało naukę w II semestrze. Do grupy tej dołączyło 38 nowych studentów i w drugim semestrze (16 II–20 VI 2017 r.) języka polskiego uczyło się 119 osób. Uczestnicy intensywnego kursu języka polskiego pochodzili z 32 krajów świata, między innymi z Ukrainy, Korei Południowej, Chin, Białorusi, Rosji, Francji, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii, Indii, Brazylii, Kolumbii, USA, Japonii, Jordanii, Kanady, Tajwanu, Syrii i Turcji. Najliczniejsze grupy pochodziły z Ukrainy (56 osób), Korei Południowej (18 osób, w tym 16 studentów z Hankuk University), Chin ( osób, w tym 11 studentów z Uniwersytetu w Pekinie i 8 studentów z Uniwersytetu w Kantonie) i USA – 13 osób.
Na rozdanie dyplomów przybyli pracownicy dydaktyczni, studenci, członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi. Absolwenci kursu na tę okazję założyli togi.
Dyplomy ukończenia programu języka i kultury polskiej z rąk dra hab. Waldemara Martyniuka, dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, odebrało 109 obcokrajowców. Dyplomy ukończenia kursu na poziomie A1 – elementarnym  otrzymało 11 osób, na poziomie A2 – wstępnym  19 osób, na poziomie B1 – progowym  24 osoby, na poziomie B2 – średnim  ogólnym  32 osoby i 23 osoby na poziomie C1 – efektywnej biegłości językowej.
Uczestnicy programu, którzy nie zebrali wymaganych do uzyskania dyplomu 30 punktów ECTS, otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie. Najlepsi uczestnicy kursu, którzy uzyskali ze wszystkich przedmiotów średnią 4.9 lub 5.0, otrzymali nie tylko bardzo dobrą ocenę na dyplomie, ale również cenne nagrody książkowe. W ten sposób zostało wyróżnionych dwanaście osób. Wszyscy absolwenci programu otrzymali koszulki z logo Centrum oraz  pamiątkowe przypinki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Published Date: 09.08.2017
Published by: Mariusz Kaleta