Kronika 2013/2014

1 października 2013 roku w siedzibie Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ przy ul. Grodzkiej 64 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów uczących się języka polskiego jako obcego oraz słuchaczy studiów II stopnia o specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Zebranych przywitał Dyrektor, dr hab. Piotr Horbatowski, podkreślając, że w tym roku mija 10 lat od chwili, gdy Centrum przeniosło się do nowej siedziby u stóp Wawelu, w sercu starego Krakowa.

Po krótkim przywitaniu przyszli studenci pisali testy plasujące, by na ich podstawie mogli być podzieleni na grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania językowego. W bieżącym roku akademickim mamy 10 grup od poziomu A.1 do C.1. Naukę języka polskiego jako obcego w roku akademickim 2013/2014 rozpoczęło 100 osób z różnych krajów świata. Dużą grupę stanowią przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Białorusi. Licznie reprezentowani są Węgrzy, Niemcy, Japończycy oraz mieszkańcy Korei. Oprócz zajęć językowych słuchacze mogą uczestniczyć w interesujących zajęciach do wyboru (prowadzonych w języku polskim i angielskim). Wśród nich są m.in. wykłady z historii Polski, literatury, socjologii, spotkania z folklorem oraz warsztaty teatralne. Nowość w ofercie Centrum stanowią kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia I oraz II stopnia w UJ organizowane specjalnie z myślą o słuchaczach z Ukrainy oraz Białorusi. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z językiem specjalistycznym w zakresie prawa, medycyny oraz nauk społecznych.

15 października 2013 roku rozpoczęły się zajęcia językowe na wieczornych kursach w ramach programu wymiany studentów Erasmus. W obecnym roku akademickim mamy 227 osób uczących się języka polskiego jako obcego w 20 grupach od poziomu A.1 do C.2.

Wszystkim naszym studentom i nauczycielom życzymy wielu sukcesów, okazji do ciekawych spotkań, twórczej atmosfery, gromadzenia pięknych wspomnień na przyszłość, dobrego roku w Krakowie!