Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

Ogłoszenie

 

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

9-10 marca 2019

 

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na egzamin na poziomach: B1 i B2 i C1 w grupie dorosłych.

Są jeszcze wolne miejsca w grupie junior.

 

 

 

Jak i kiedy dokonać rejestracji?

 

 

 

 

 

 

Aby zostać zarejestrowanym, należy

 

  1. W terminie 11 I – 25 I zgłosić dane kandydata (patrz poniżej) i przysłać skan/zdjęcie podpisanych ręcznie dokumentów z załącznika (potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

na adres mailowy certyfikat_polski@uj.edu.pl  

 

Uwaga! Nieprzysłanie podpisanych ręcznie dokumentów z załącznika będzie skutkowało niezarejestrowaniem na egzamin.

 

W przypadku wyczerpania miejsc rejestracja może zostać zamknięta przed 25 I.  

 

oraz

  1. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem odbioru danych w dniach 18 I –  25 I dokonać opłaty za egzamin oraz oddzielnie opłaty za certyfikat.

 

Dane potrzebne do rejestracji:

 

 

W mailu należy podać następujące informacje na temat kandydata:

 

  1. imię,
  2. nazwisko[1],
  3. data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
  4. płeć,
  5. poziom egzaminu (B1 junior lub B2 junior), do którego kandydat chce przystąpić

9-10 III 2019 w Krakowie,

  1. adres e-mail,
  2. adres do korespondencji (gdzie wysłać certyfikat),
  3. telefon kontaktowy.

 

 

Cena egzaminu i opis przelewów:

 

Opłata za egzamin:  

 

Dorośli:  

Poziom B1 i B2:  645,00 zł

Poziom C1:  774,00 zł

 

Dzieci i młodzież:

Poziom B1 junior i B2 junior: 387,00zł

 

Opłata za certyfikat:  86,00 zł[2] 

 

UWAGA! Należy dokonać dwóch oddzielnych przelewów.

Przelew za egzamin powinien zostać opisany następująco:

„opłata za egzamin - imię i nazwisko, poziom, data egzaminu” (na przykład:  opłata za egzamin - Peter Schmidt, B1, 09-10.03.2019).

Przelew za certyfikat powinien zostać opisany w następujący sposób: „opłata za certyfikat – imię i nazwisko”.

 

UWAGA! W przypadku rezygnacji z egzaminu zawsze zwracana jest pełna kwota opłaty ze certyfikat. Zwrot pełnej opłaty za egzamin następuje, jeśli kandydat poinformuje o swej rezygnacji do 30 dni przed egzaminem.  W przypadku rezygnacji późniejszej niż 5 dni przed egzaminem lub niestawienia się na egzaminie opłata za egzamin nie podlega zwrotowi 

 

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę:

 

Odbiorca:

 

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

    Bank: Bank Pekao SA

    Nr rachunku:

    IBAN: PL 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101 

    BIC (SWIFT): PKOPPLPW

 

 

Kontakt mailowy i telefoniczny:

 

 

 

certyfikat_polski@uj.edu.pl

 

 

Kontakt telefoniczny : (+48) 690 497 459 w godzinach:  

We wtorki i środy w godz.: 11.30-13.30  

W piątki w godz.: 9.00-13.00

 


[1] Imię i nazwisko należy podawać zgodnie z zapisem w paszporcie.

[2] Opłaty wyliczane zgodnie z kursem euro w NBP z dnia 31.12.2018

Formularze

Kontakt

 

certyfikat_polski@uj.edu.pl

Kontakt telefoniczny:

 (+48) 690 497 459   - we wtorki i środy w godz.: 11.30- 13.30

w piątki w godz.: 9.00-13.00