O nas

Centrum Języka i Kultury Polskiej UJ jest wiodącym ośrodkiem, zajmującym się metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Nasi pracownicy naukowi prowadzą szkolenia metodyczne wśród nauczycieli języka polskiego na całym świecie. Byliśmy pionierami wprowadzania do nauczania obcokrajowców języka polskiego metody komunikacyjnej. Obecnie, jako pierwsi, opracowaliśmy podstawy metodyczne nauczania polskiego metodą zadaniową, nakierowaną nie tylko na komunikowanie się, ale też na działanie.  W ślad za liczącymi się publikacjami z zakresu metodyki nauczania autorstwa pracowników Centrum powstają też podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego. W skład Centrum wchodzi Katedra Języka Polskiego jako Obcego oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Centrum, a szczególnie stanowiąca jego cześć Katedra Języka Polskiego jako Obcego od wielu lat należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia cudzoziemców. Centrum jest odpowiedzialne za realizację krótko i długoterminowych kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:

 

Dyrektor:
dr hab. Waldemar Martyniuk   

Kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego:

dr hab. Iwona Janowska


 

Koordynator kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:
mgr Agnieszka Pasieka
  
tel. +48 (12) 6631814
e-mail:
 polish.for.foreigners@uj.edu.pl

Koordynator kursów języka polskiego oraz programu językowego Erasmus

mgr Joanna Machowska
tel. +48
 506 006 773
e-mail: asia_machowska@poczta.onet.pl

Sekretariat, koordynacja programów akademickich dla studentów polskich:
Ewa Leśniak 
tel. +48 (12) 6631813  
e-mail:
 ewa.lesniak@uj.edu.pl

Biblioteka:
 
mgr Jolanta Jaworska  
tel. +48 (12) 6631823
e-mail:
 jolanta.jaworska@uj.edu.pl

 

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej tel. +48 (12) 4213692

Zastępca dyrektora:

Dr Adriana Prizel-Kania

 

Koordynator programów naukowych: 
mgr Ewa Nowakowska

 

Księgowość: 
mgr Patrycja Mazurkiewicz

 

Sekretariat:
Joanna Włoch
plschool@uj.edu.pl

 

 
 

 

Szkoła letnia

 

Dowiedz się więcej...

Interpolonistyka

 

Dowiedz się więcej...

Certyfikacja

 

 

Dowiedz się więcej...