Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta przedstawicieli Polonistyki UJ w Chinach

Wizyta przedstawicieli Polonistyki UJ w Chinach

W dniach 1- 10 kwietnia 2019 roku władze Wydziału Polonistyki UJ reprezentowane przez Dziekan prof. dr hab. Renatę Przybylską i Dziekana prof. dra hab. Jarosława Fazana oraz przedstawicieli Dyrekcji Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ - dr hab. Waldemara Martyniuka (Dyrektor CJiKPwŚ) oraz dr Adrianę Prizel-Kanię (Zastępca Dyrektora CJiKPwŚ ds. kształcenia obcokrajowców) odbyli spotkania z władzami chińskich uniwersytetów kształcących polonistów.

 

Przedstawiciele UJ wzięli także udział w II Warsztatach Glottodydaktycznych, które odbyły się w dniach 7-10 kwietnia w Ambasadzie RP w Pekinie. Dół formularzaWychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu Chińczyków kulturą polską i językiem polskim, o którym najlepiej świadczy rosnąca liczba działających w Chinach polonistyk i lektoratów języka polskiego, Instytut Polski i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie we współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych (PUJO) zorganizowały kolejną edycję warsztatów przeznaczonych dla pracujących w Chinach lektorów języka polskiego jako obcego. Podobnie jak w roku ubiegłym, ideą organizacji warsztatów było stworzenie lektorom możliwości wymiany doświadczeń oraz podnoszenia swoich kompetencji, co ma przełożyć się na podniesienie jakości kształcenia. Warsztaty trwały łącznie cztery dni, a składały się na nie zarówno wykłady teoretyków i praktyków nauczania języka polskiego jako obcego, dyskusje między uczestnikami, jak też lekcje pokazowe z udziałem studentów PUJO. W dniu otwarcia warsztatów odbyła się również ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu eseistycznego „Polska w moich oczach”. Nagrody wręczali przedstawiciele fundatorów: prof. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagielloński), dr Li Yinan (Pekiński Uniwersytet Języków Obcych), Izabella Zajączkowska (małżonka ambasadora RP w Pekinie) oraz Jan Jerzy Malicki (dyrektor Instytutu Polskiego w Chinach).

Podczas pobytu w Pekinie odbyło się także spotkanie z Dziekanem Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych – prof. Zhao Gangiem oraz Kierownikiem Katedry Języka Polskiego dr Li Yinan. Podczas spotkania omówione zostały kierunki dalszej współpracy ze szczególnym uwzględnianiem udziału studentów PUJO w programie Studiów Polskich (Polish Studies) umożliwiających uzyskanie podwójnego dyplomu (UJ i PUJO) na poziomie licencjatu. Podobne kwestie zostały również poruszone podczas wizyty w Dalian University of Foreign Languages, gdzie w 2018 roku utworzono również Wydział Polonistyki.

// ]]>