Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie semestralnego intensywnego programu języka i kultury polskiej

 Zakończenie semestralnego intensywnego programu języka i kultury polskiej odbyło się 2 lutego 2018 r. w Auli Collegium Novum. Na uroczystość przybyła ponad dwudziestoosobowa grupa absolwentów kursu, którzy z tej okazji założyli togi i birety akademickie, ich bliscy i koledzy oraz prowadzący zajęcia.

Z grupy 108 studentów, którzy 2 października 2017 r. rozpoczęli naukę języka polskiego, po pierwszym semestrze zakończyło ją 35 osób pochodzących z Korei Południowej (11), Ukrainy (3), Norwegii (3), Rosji (1), Francji (1), Niemiec (3), Wielkiej Brytanii (1), USA (1), Japonii (2), Tajwanu (1), Brazylii (2), Indii (1), USA (1), Szwecji (1), Węgier (1), Włoch (1) i Egiptu (1). Znakomita większość obcokrajowców będzie kontynuować naukę w II semestrze; do grupy tej dołączy około 50 nowych studentów.

Dyplomy ukończenia semestralnego programu języka i kultury polskiej z rąk dra hab. Waldemara Martyniuka, dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, odebrało 25 studentów, parę osób – które nie uzyskały wymaganej do otrzymania dyplomu liczby 30 punktów - otrzymało zaświadczenia o udziale w kursie. Dyplomy potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie A1 (elementarnym) otrzymały 3 osoby, na poziomie A2 (wstępnym) – 8 osób, na poziomie B1 (progowym) – 9 osób, na poziomie C1 (efektywnej biegłości językowej) – 2 osoby i trzy osoby na poziomie C2 - zaawansowanym.

Zgodnie z tradycją, najlepsi uczestnicy kursu, którzy uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów 4,8 lub wyższą, otrzymali nie tylko bardzo dobrą ocenę na dyplomie, ale również cenne nagrody książkowe. W ten sposób zostały wyróżnione trzy osób. Wszyscy absolwenci semestralnego programu otrzymali koszulki z logo Centrum oraz pamiątkowe znaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Data opublikowania: 06.02.2018
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta